قصه‌های ما از رادیو کوچه
«داستان «شام» نوشته‌ی تادئوش بوروفسکی با ترجمه‌ای از شهره شعشعانی.»