کارگاه داستان‌نویسی
با تدریس سیامک گلشیری در آبان ماه.