دوره‌ی «کارگاه رمان ژانر»
با تدریس محمدحسن شهسواری در آبان ماه.