کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن
دومین همایش دو سالانه‌ی «ادبیات کودک و مطالعات کودکی».