کتابخانه‌ای پنهان در اعماق جنگل
یک شرکت نوآور برای افراد علاقه‌مند به خواندن کتاب، خانه‌هایی به شکل کتابخانه در طبیعت می‌سازد.