عوض شدن آدم‌ها در کافه نشان از تغییری بزرگ است!
درباره‌ی «بر دیوار کافه» نوشته‌ی احمدرضا احمدی.