آ‌ل‌احمد در آیینه‌ی تصاویر
تصاویر پیش روی، این چهره‌ی پرآوازه‌ی عرصه‌ی روشنفکری ایران را در ادوار گوناگون نشان می‌دهد.