جلال در آیینه‌ی تصاویر
جلال آل احمد علاج دردهای ایرانیان را در داخل مرزهای ایران می‌جست.