داستان‌هایی با مضمون غربت و مهاجرت
مرورِ «خاک غریب» نوشته‌ی جومپا لاهیری با ترجمه‌ی امیرمهدی حقیقت.