سمینار «علم و ادبیات»
«این سمینار با حضور شهریار وقفی‌پور و حسین صافی در سوم بهمن‌ ماه برگزار می‌شود.»