حرف‌های ناگفته‌ی نویسنده‌ها در دیدار با رییس‌جمهور
«مطالبه‌ی عموم نویسنده‌ها، بر‌‌ همان است که رییس جمهور وعده کرده است. اگر آن دو ادیب انقلاب بر مساله‌ی ممیزی مشکلی ندارند، دلیل نمی‌شود که آن دو صدا را صدای اکثریت نویسندگان ایرانی دانست.»