استخوان‌هایی در گنجه‌های خانوادگی
پرونده‌ی رمان آداب دنیا نوشته‌ی یعقوب یادعلی.