در رویایش دوست داشت چه نویسنده‌ای باشد؟!
مرورِ رمان «برای اینکه در محله گم نشوی» نوشته‌ی پاتریک مودیانو.