نهنگِ یونس
پرونده‌‌ای برای رمان «برکت» نوشته‌ی ابراهیم اکبری دیزگاه.