مسابقه‌ی رویای کهکشانی من
فراخوان اولین مسابقه‌ی نقاشی و داستان‌نویسی با موضوع نجوم و فضا.