جایزه‌ی ادبی جلال آل احمد
دبیر علمی و اعضای هیات علمی این جایزه در احکامی جداگانه از سوی وزیر ارشاد منصوب شدند.