گلی ترقی داستان‌ کوتاه‌نویس یا گلی ترقی رمان‌نویس!؟
درباره‌ی داستان بلند «خواب زمستانی» و رمان «اتفاق».