کوچه‌ی آرزوها، بن‌بست خیال
درباره‌ی مجموعه داستان «نوبت سگ‌ها» نخستین اثر سروش چیت‌ساز.