نشان شیرازه؛ دومین سالانه‌ی هنر طراحی کتاب
مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه.