«نون و القلم» را با صدای جلال بشنوید
ضبط صدای آل احمد در دهه‌ی ۶۰میلادی توسط پزشکی اتریشی به نام اشتراوس.