۶۱ درصد مخاطبان موافق حذف ممیزی هستند!
«برنامه‌ی «کارنامه» که از شبکه ۴ سیما پخش می‌شود و به حوزه‌ی کتاب می‌پردازد، در برنامه‌ی این هفته‌ی خود به نظرسنجی درباره‌ی ممیزیِ کتاب پرداخت.»