«حرفه: داستان‌نویس»
«مراسمِ رونمایی و معرفیِ مجموعه‌ی چهار جلدی با حضور «کاوه فولادی‌نسب» و «مریم کهنسال نودهی» مترجمان این مجموعه و منتقدان در اول بهمن ماه.»