«گلف روی باروت»
«نشست نقد و بررسی رمانی از آیدا مرادی‌آهنی با حضور نویسنده‌ی اثر و منتقدان در ۷ بهمن ماه.»