نوسان در ابدیت
«مکاشفه و بهشت در رمان «سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج» از ونه‌گات.»