داستانی از ایرج پزشک‌زاد خالقِ دایی‌جان ناپلئون
«بخش پانزدهم و شانزدهم از کتاب گویای «ماشاالله خان در بارگاه هارون الرشید» در گاه‌شنود قاصدک.»