ادبیاتِ فرانسه‌زبان نمرده است!
«دوستان گمان می‌کنند ترجمه در ایران روندی منظم و حساب‌شده دارد و هر گوشه‌ی دنیا که نویسنده‌ی خوبی ظهور کند بلافاصله آثارش به فارسی ترجمه می‌شود.»