رادیو شهرزاد
«قسمت اول از همنواییِ موسیقی و کلماتِ داستان و شعر را باهم می‌شنویم.»