مثل یک عاشق
روایتی از پشت صحنه‌ی آخرین فیلم عباس‌ کیارستمی.