فیلمی که مشتری را به کتابفروشی‌ها کشاند!
«مرگ فروشنده» در قفسه‌ها.