در دوره‌ی گذشته این‌طوری نویسندگان را ممنوع القلم می‌کردند!
«به صورت شفاهی در خصوص حدود ۵۰ عنوان کتاب که مجوز دایم چاپ داشت، به ما گفته بودند که نباید آن‌ها را منتشر کنیم!»