کتابی در سر، کتابی در دست
درباره‌ی کتاب «اندیشه‌های نو در رمان‌نویسی».