زیباترین کتابخانه‌های سال ۲۰۱۶
سایت لایبرری ژورنال خلاقانه‌ترین کتابخانه‌های آمریکا را معرفی کرد.