قصه‌های ما از رادیو کوچه
«داستانِ صوتی «خادم کلیسا» از سامرست موام، داستان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی.»