توقیف کتاب‌ها؛ بازار نشر زیرزمینی را داغ می‌کند!
«مژده دقیقی: ارشاد برای چاپِ دوم کتابِ «ببر سفید» ایراد گرفت و مجوز نداد.»