اسبی میان پله‌ها خفته‌ست!
«مراسم رونمایی «اسب‌ها در پیشانی‌ات می‌دوند» از «مریم منصوری» با حضور «محمدرضا اصلانی» و «فرزان سجودی» در ۲۲ دی ماه.»