از داستان‌های نیویورکر
««خرس از کوه گذر کرد» نوشته‌ی آلیس مونرو با ترجمه‌ای از فرزین فرزام.»