«دوربرگردان»
«همخوانی رمانی از «میثم کیانی» با حضور نویسنده‌ی اثر، منتقدان و دوستداران در ۱۹ دی ماه.»