«خیکی‌ها در تاریخ»
«مراسم رونمایی از مجموعه داستانی نوشته‌ی پیتر کری، نویسنده‌ی استرالیایی، با حضور امیلی امرایی مترجم اثر، امیرحسین خورشیدفر و بهرنگ رجبی.»