«سورِ شبانه»
«رونمایی از تازه‌ترین مجموعه داستان «ناهید طباطبایی» با حضور «بهناز علی‌پور گسکری» و «حسن میرعابدینی» در ۲۱ دی‌ماه.»