میزِ بی‌مسئول
«سیمین بهبهانی: هنوز هم‌‌ همان خطوط قرمز در اداره‌ی کتاب وجود دارد.»