«فیلم‌های کتبی سیلویا پلات»
«نشست نقد و بررسی مجموعه داستانی از مریم عباسیان با حضور با حضور نویسنده‌ی اثر و برخی از نویسندگان و منتقدان ادبی در ۱۸ دی ماه.»