همه‌ی ما با سرنوشت شطرنج بازی می‌کنیم!
«قصه‌های ما با شهره شعشعانی در رادیو کوچه.»