رمانی که با وجود حجم زیادش، شما را جذب می‌کند
مرورِ رمانِ «گود» نوشته‌ی مهدی افشارنیک.