لف یا لفافه پردازی چه نوع گفتمانی است؟
«در ادبیات و هنر لف جهت تحریک حس کنجکاوی، بالا بردن قدرت تخیل و افزایش مشارکت مخاطب صورت می‌گیرد.»