چطور آخرین رمان مهسا محب‌علی را در ایران بخوانیم؟
تعداد محدودی از رمان «وای خواهیم ساد» در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.