عکس جالبی از هانری کارتیه برسون
در زمانی که مجله تایم، برسون را به چین فرستاده بود تا عکس‌های خبری از دوره‌ی گذار چین به کمونیسم را تهیه کند.