درست بنویسیم!
دوره‌ی آموزشی «ویرایش و درست‌نویسی» با تدریس محمدمهدی باقری و مهدی صالحی.