جایزه‌ی شاملو
​تمدید مهلت ارسال آثار تا آخر مرداد.