پیشنهادهای تابستانی از نویسنده‌های مشهور
کتاب‌هایی که چهره‌های صاحب‌نظر خوانده‌اند یا قصد مطالعه‌ی آن‌ها را دارند و برای تعطیلات تابستان به خوانندگان خود پیشنهاد می‌کنند.