دوره‌ی داستان‌نویسی «آل‌جلال»
کارگاه مجازی داستان‌نویسی زیر نظر داوود غفارزادگان.